Rassilonův brk

A nepojmenujeme to radši Povídková soutěž of Doom of Death of the Daleks?

WHOCON vstupuje do druhé pětiletky a Rassilonův brk spolu s ním. Nová éra přináší nová pravidla, proto pozorně čtěte a ostřete brky, ať se můžete pustit do psaní.

Téma

Rádi bychom si mysleli, že se náš milovaný vesmírný festival dožije velkých kulatin a za pár let se v Brně potkáme podesáté. Od toho nás však ještě několik let dělí, zatím jsme jenom někde na půli cesty. Pro letošní Rassilonův brk by se někde na půli cesty měl ocitnout i Doktor a jeho společníci. Tak totiž zní téma tohoto ročníku – Na půli cesty.

Abychom vám to ještě trochu ztížily, zadání má ještě jeden malý dodatek. V textu, který pro soutěž vypracujete, se musí objevit věta „A jsme na konci.“, avšak nesmí to být na konci samotného textu.

Zapeklité? Ale kdeže, vy si s tím určitě poradíte.

Pravidla
 1. Požadovaným útvarem je povídka.

 2. Požadovaný rozsah je max. 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků s mezerami).

 3. Povídka nesmí být crossover.

 4. Z loňska zůstává dobře osvědčené pravidlo formální úpravy. Povídka, kterou nám zašlete, musí splňovat následující jednoduché body:

  1. Povídka musí být horizontálně členěna. To znamená, že text musí být rozčleněn minimálně na odstavce. Povídky, které jsou jeden dlouhý odstavec, se velmi špatně čtou.

  2. Jste povinni dbát na pravidla psaní přímé řeči, prosíme včetně českých uvozovek („ “).

  3. Je nutné dodržovat shodu podmětu s přísudkem. A spoustu jiných gramatických pravidel, ale i naše oči jsou schopné se shovívavě přivřít.

 5. Vyloučeny budou veškeré nedokončené povídky. Neposílejte prosím části větších povídek, kapitoly apod. Povídka je jednotný celek a pouhou část příběhu nelze posoudit.

Všem soutěžícím důrazně doporučujeme opatřit si nějakou dobrou duši, která po nich jejich výtvor přečte ještě předtím, než výsledná podoba povídky přistane v naší e-mailové schránce.

Povídky, které budou jakýmkoli způsobem v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Povídkám, které budou v rozporu se čtvrtým pravidlem, však dáme šanci na nápravu.

Speciální info pro psavce ze Slovenska – slovenskou gramatiku sice neovládáme, ale máme kamarády, kteří ji posoudí za nás. I vy si tedy prosím sežeňte někoho, kdo po vás povídku přečte, než ji vyšlete do světa.

Porota

V předešlých letech jste byli zvyklí na to, že o povídkách, které obdržely nějakou cenu, rozhodovala jednak naše odborná porota, jednak široké čtenářstvo. Letošní rok ovšem přináší velkou změnu, jelikož ruším čtenářské hlasování. Jedinou porotou tedy letos bude osvědčené trio Klára – Vladimíra – Klára, které se hodnocení a výběru vítězů ujme nanejvýš zodpovědně, to vám můžeme slíbit.

V souvislosti s čtenářským hlasováním jsme vás dříve prosili, abyste nikde v souboru se soutěžním textem neuváděli své jméno či přezdívku. Toto pravidlo letos v souvislosti s výše uvedeným odpadá.

Ceny

Zadarmo ani spisovatel nepíše. (Poněkud diskutabilní výrok, že?) Naši pisálci si ale budou moci odnést jednu z níže uvedených cen:

1. místo – skleněná trofej, kniha, diplom

2. místo – tričko od eTARDIS.cz, kniha, diplom

3. místo – kniha, diplom

Své povídky můžete zasílat od okamžiku oznámení Rassilonova brku na našem facebooku do 15. října 2018. Povídky zasílejte v některém z wordovských formátů. Po uzávěrce soutěže budou povídky vyvěšeny na našich stránkách, kde si je budete moci přečíst. Texty, které nám do soutěže zašlete, nám patří a můžeme je dále používat.

Vyhlášení výsledků proběhne přímo na akci (23.–25. listopadu 2018), den a čas ještě upřesníme. Účast na conu není podmínkou pro účast v soutěži, ceny se ke všem budoucím majitelům zaručeně dostanou i jinou cestou.

Své soutěžní příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu souteze@whocon.cz. Jako předmět e-mailu uveďte Rassilonův brk a v e-mailu samotném nezapomeňte uvést své celé jméno a jméno či přezdívku, pod kterým smíme vaši povídku zveřejnit. Během dne či dvou byste měli obdržet potvrzovací e-mail, že k nám povídka skutečně dorazila a zda je zařazena do soutěže. Na uvedenou e-mailovou adresu se obracejte i s případnými dotazy.